Hästhava Islandshästar

Vesljunga Gudmundsgård

Sommar- och hingstbete

Vi erbjuder stora kuperade hagar för unghingstar och ston. Hästarna  får daglig tillsyn och fri tillgång på mineraler. Hingsthagen är på 15 hektar med stora ytor och varierad terräng. För de flesta hingstar är detta paradiset. Stohagarnas areal varierar  i storlek

Ett nytt föl har kommit till världen, Þorunn från Hästhava. Nyfikna åskådare hälsar på....

 

   

 

Pris

Unghingst 300kr/månad

Sto 300kr/månad

Sto med föl 350kr/månad

Alternativt 1000 kr totalt/häst per betessässong